සයිටිසීන්

සයිටිසීන් එදිරිව නිකොටින් - දුම්පානය නතර කිරීමට වඩා හොඳ කුමක්ද?

මෙම ලිපිය දුම්පානය නැවැත්වීමේ ක්‍රම ලෙස සයිටිසීන් සහ නිකොටින් ගැන සාකච්ඡා කරයි. එය ටැබෙක්ස් හි ඇති ස්වභාවික විකල්පයක් ලෙස සයිටිසීන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

තවත් කියවන්න

සයිටිසීන් ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රණය - සයිටිසීන් නිකොටින් තෘෂ්ණාව අඩු කරන ආකාරය සහ දුම්පානය නැවැත්වීම ප්‍රවර්ධනය කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම

සයිටිසීන් තෘෂ්ණාව අඩු කරන අතර දුම්පානය නතර කිරීමට උපකාරී වේ. එය ආරක්ෂිත සහ ස්වාභාවිකය, නිකොටින් හෝ විෂාදනාශක නොමැත. Tabex සඳහා ප්‍රවර්ධන මිල අතපසු නොකරන්න. සයිටිසීන් යාන්ත්‍රණය අවබෝධ කර ගැනීම ප්‍රධාන වේ.

තවත් කියවන්න

දුම්පානය නැවැත්වීම සඳහා සයිටිසීන් - දුම්පානය නතර කිරීම සඳහා සයිටිසීන් කෙතරම් ඵලදායීද?

Tabex හි Cytisine දුම්පානය නතර කිරීමට උපකාරී වේ.
එය සොෆාර්මා වෙතින් ස්වාභාවික විකල්පයකි.
ටැබෙක්ස් නිකොටින් ඇබ්බැහි වීමේ රෝග ලක්ෂණ අඩු කරයි.
Tabex හි නිකොටින් හෝ විෂාදනාශක නොමැත.

තවත් කියවන්න

සයිටිසීන් හි විස්මිත සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ 7ක්: යහපැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සයිටිසීන් හි ඉහළම ප්‍රතිලාභ 7 සොයා ගන්න

සයිටිසීන් යනු බොහෝ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ සහිත ස්වාභාවික සංයෝගයකි. එය දුම්පානය නතර කිරීමට උපකාරී වේ, යහපැවැත්ම, ශ්වසන සහ ආහාර ජීර්ණ සෞඛ්යය වැඩි දියුණු කරයි, සහ ස්නායු ආරක්ෂණ ගුණ ඇත.

තවත් කියවන්න

දුම්පානය නැවැත්වීම සඳහා සයිටිසීන් - දුම්පානය නතර කිරීමට සයිටිසීන් ඔබට උදව් කළ හැකිද? එය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න

මෙම ලිපිය දුම්පානය නතර කිරීම සඳහා සයිටිසීන් ගැන සාකච්ඡා කරයි. එය අත්හැරීමේ වැදගත්කම සහ ඊට සම්බන්ධ අභියෝග අවධාරණය කරයි.

තවත් කියවන්න

Cytisine අතුරු ආබාධ - ඔබ දැනගත යුතු දේ

Cytisine යනු Tabex නම් ආරක්ෂිත OTC දුම්පානය නැවැත්වීමේ ආධාරකයකි. එය ඇබ්බැහි වීමේ රෝග ලක්ෂණ අඩු කරන අතර පරිශීලකයින්ට දුම්පානය නතර කිරීමට උපකාරී වේ. එය නිකොටින් ප්‍රතිග්‍රාහක මත ක්‍රියා කරයි.

තවත් කියවන්න

සයිටිසීන් මිලදී ගත යුතු ස්ථානය - මෙම දුම්පානය නැවැත්වීමේ ආධාරය ලබා ගැනීමට හොඳම ස්ථාන

Cytisine මිනිසුන්ට දුම්පානය නතර කිරීමට උපකාර කළ හැකි අතර, එය අන්තර්ජාලයෙන් හෝ වෙළඳසැල් වලින් මිලදී ගත හැකිය. ඔන්ලයින් මිලදී ගැනීම විකල්ප සහ වට්ටම් සමඟ පහසු වේ, නමුත් ගුණාත්මකභාවය සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමාදයන් සැලකිලිමත් විය හැකිය.

තවත් කියවන්න

නිකොටින් තෘෂ්ණාව අඩු කිරීමට සහ දුම්පානය නැවැත්වීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සයිටිසීන් ශරීරයේ ක්‍රියා කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න.

සයිටිසීන් දුම්පානය නතර කිරීමට උපකාරී වේ.
එය නිකොටින් ප්‍රතිග්‍රාහක සමඟ බැඳී, තෘෂ්ණාව අඩු කරයි.
එය ඩොපමයින් මට්ටම නියාමනය කරයි, ඇබ්බැහි වීමට බලපායි.
නිර්දේශිත මාත්‍රාව සහ ප්‍රතිකාර කාලය අනුගමනය කරන්න.

තවත් කියවන්න

නවතම පළ කිරීම්

si_LKසිංහල